la sectorial

flor tomaquera

La sectorial
de cooperatives de distribució agroecològica

La sectorial de persones consumidores de queviures agroecològics de CoopsConsum està constituïda per les cooperatives federades que formen part de La Coordinadora, i per tant han subscrit el Manifest (re)fundacional de La Coordinadora i el document Definició, finalitats, estructura i funcionament de la Coordinadora de cooperatives de persones consumidores de productes ecològics de Catalunya.

L’àmbit de treball de la sectorial és La Coordinadora, que és un espai d’intercooperació ampli del qual també formen part cooperatives que poden no estar federades.

L’àmbit d’activitat de la sectorial és el subministrament autogestionat de queviures i productes per a la llar amb criteris ecològics, de proximitat geogràfica i circuit curt, en la línia de no agressió al medi ambient ni a les persones -a nivell laboral, social i cultural.

sectorial de distribució de productes agroecologics

Contacte


DocumentacióLa sectorial de persones consumidores de queviures agroecològics de CoopsConsum està constituïda per les cooperatives federades que formen part de La Coordinadora, i per tant han subscrit el Manifest (re)fundacional de La Coordinadora i el document Definició, finalitats, estructura i funcionament de la Coordinadora de cooperatives de persones consumidores de productes ecològics de Catalunya.

L’àmbit de treball de la sectorial és La Coordinadora, que és un espai d’intercooperació ampli del qual també formen part cooperatives que poden no estar federades.

L’àmbit d’activitat de la sectorial és el subministrament autogestionat de queviures i productes per a la llar amb criteris ecològics, de proximitat geogràfica i circuit curt, en la línia de no agressió al medi ambient ni a les persones – a nivell laboral, social i cultural.

 • Representar amb caràcter ordinari en els àmbits de decisió de la Federació el sector de persones consumidores de productes ecològics. A tal efecte tindrà un membre en el Consell Rector.
 • Representar amb caràcter ordinari les persones consumidores de productes ecològics en els àmbits de decisió, participació i interlocució en els quals les cooperatives de la sectorial actuen, com ara els sectors ecològic, agroalimentari i consumidorista. A tal efecte la sectorial tindrà, en nom de la Federació i del sector, determinats membres en els òrgans de decisió, participació i interlocució que els pertoqui.
 • Desenvolupar a escala local i de país un consum ecològic organitzat, crític, transformador i solidari, basat en la democràcia participativa i de base i l’autogestió.
 • Promoure l’agroecologia com a base fonamental de la producció ecològica, i com a moviment social per un sistema alimentari solidari i sustentable. En aquest sentit, treballar en la definició i millora de criteris i garanties de producció, distribució i consum.
 • Intervenir socialment tant participant en els organismes que li són propis com incidint en l’opinió pública. En aquest sentit, ser un referent en la crítica dels problemes generats en el sector alimentari.
 • Establir relació amb altres sectors del consum i de la producció que estiguin basats en l’ajuda mútua, la reciprocitat i la complementarietat d’interessos amb criteris d’economia social solidària.
 • Potenciar i dinamitzar el treball local de cadascuna de les organitzacions, la formació i la participació i la coordinació en el territori.
 • Assessorar sobre normatives, drets, controls de qualitat, processos productius i de distribució.
 • Col·laborar amb la Federació per tal de tenir a l’abast els mitjans jurídics i comunicatius adients per denunciar fraus, irregularitats, falsejament de discursos, etc.
 • Construir una relació de reciprocitat amb el conjunt de la Federació.
 • Cercar la col·laboració d’organitzacions afins per tal d’assolir aquestes finalitats, quan l’esforç per dur-les a bon termini sobrepassi les pròpies capacitats de la sectorial i la Federació en el seu conjunt.
 • Sense afany de lucre.
 • Transparència.
 • Ajuda mútua i reciprocitat.
 • Autogestió.
 • Consumidorisme
 • Agroecologia
 • Formar part del Consell Rector de la Federació.
 • Representar els consumidors ecològics a la Junta Rectora del CCPAE.
 • Acompanyar i donar suport a nous grups que es vulguin crear com a cooperatives de persones consumidores per enfortir el moviment.
 • Pla de comunicació. Espai web dins el de la Federació.
 • Compartir informació sobre proveïdors i criteris de compra, per tal de garantir el control de qualitat dels productes que consumim.
 • Formar part de la campanya contra els nous OGM a l’agricultura.
 • Coordinació amb Unió de Pagesos.
 • Mantenir una base documental que es pugui posar a disposició de les organitzacions.
Fruita

Notícia

La sectorial la formen cooperatives de persones consumidores de productes ecològic.

Suma't al consum agroecologic

Suma't al consum agroecològic

La sectorial la formen cooperatives de persones consumidores de productes ecològic.

caixa enciam

Notícia

El subministrament autogestionat de queviures i productes per a la llar amb criteris ecològics, de proximitat geogràfica i circuit curt.

Dades

L’àmbit d’activitat de la sectorial és el subministrament autogestionat de queviures i productes amb criteris ecològics.

Info

Està constituïda per les cooperatives federades
que formen part de La Coordinadora.